วิธีแก้ไขปัญหารับ – ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. กดปุ่ม Blackberry บนโทรศัพท์ของคุณ

2. ค้นหา และเลือก Setup

3. เลือก E-mail Setting หรือ E-mail Account

4. บางรุ่นมีขั้นตอนเพิ่มเติม ให้คุณเลือกประเภท ของ Account ที่จะติดตั้ง และเลือก Internet Mail Account ถ้าโทรศัพท์ของคุณขึ้นหน้าจอดังภาพ

5. คลิก Account ที่ต้องการตรวจสอบ และเลือก Edit

6. ดูที่ General Options ดูให้แน่ใจว่า E-mail Address ถูกต้อง

7. ดูที่ Login Information ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (E-mail Address ของคุณ) และ Password

8. ดูที่ Advance Options ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

  • E-mail Server : mail.your-domain.com
  • Email server type: IMAP
  • Port: 143
  • Use SSL: None

9. คลิก Save

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles