วิธีเพิ่มรูปไปยัง post ใน WordPress

Add image post WordPress

หากต้องการเพิ่มรูปให้กับ post ใน WordPress สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Posts

คลิกที่ post ที่ต้องการเพิ่มรูป (หากยังไม่มี post ที่สร้างไว้ ให้สร้าง post ขึ้นมาก่อน)

คลิกที่ไอคอน Toggle block inserter

คลิกที่ Image block ในหมวด MEDIA

กรณีที่ได้อัปโหลดไฟล์รูปขึ้นไปยัง media library แล้ว

คลิกที่ Media Library

เลือกรูปที่ต้องการ

คลิกที่ Select

ระบบจะแสดงรูปที่ได้เลือกไว้ขึ้นมา โดยสามารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Update

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไข post ดังกล่าวแล้ว

กรณีที่ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์รูปขึ้นไปยัง media library

คลิกที่ Upload

เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Open

ระบบจะแสดงไฟล์รูปที่ได้อัปโหลดขึ้นมา ให้คลิกที่ Select

ระบบจะแสดงรูปที่ได้เลือกไว้ขึ้นมา โดยสามารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Update

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไข post ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles