วิธีอัปโหลดไฟล์สื่อต่างๆ ไปยัง media library ใน WordPress

Upload file media library WordPress

ในหลังบ้านของ WordPress นั้นจะมี media library ไว้สำหรับจัดการไฟล์สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร และไฟล์อื่นๆ เป็นต้น โดยเราสามารถอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวขึ้นไปยัง media library เพื่อนำไปใช้งานในเว็บไซต์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Media

คลิกที่ Add New

คลิกที่ Select Files

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open

ระบบจะแสดงไฟล์ที่ได้อัปโหลดขึ้นไปยัง media library ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles