วิธีลบลายเซ็นอีเมลใน Gmail

Delete Signature Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล Gmail ที่ต้องการลบลายเซ็น Gmail ที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่ไอคอน Delete signature ในหัวข้อ Signature:

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบลายเซ็นที่เลือก ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบลายเซ็นดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles