วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติใน Gmail

Disable auto reply mail Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล Gmail ที่ต้องการปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติที่ได้เปิดใช้งานอยู่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติในทันที

คลิกที่ Vacation responder off ในหัวข้อ Vacation responder:

คลิกที่ Save Changes

วิธีปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติแบบกำหนดเวลา

ติ๊กถูกที่หน้า Last day ในหัวข้อ Vacation responder:

กำหนดวันที่ต้องการให้สิ้นสุดการส่งเมลตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ Save Changes

Was this article helpful?

Related Articles