การใส่ Header ใน WordPress

Adding header WordPress

เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สามารถกำหนดรูปแบบหรือหน้าตาของหน้า Page หรือ Post ได้ตามที่ต้องการ

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง Heading หรือหัวข้อในหน้า Page หรือ Post ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เมื่อคุณสร้างหน้าเพจขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมาย +

ที่ Tab Blocks จากนั้นเลือก Heading

รายละเอียดหรือการตั้งค่าของ Heading มีดังนี้

 1. Aligh: การจัดวางของหัวข้อตามขนาดความกว้างของหน้าจอ โดยสามารถเลือกวางตำแหน่งของหัวข้อได้ดังนี้ None – Max 650px wide, Wide width – Max 1200px wide และ Full width
 2. Change Heading Level: เปลี่ยนขนาดของหัวข้อ ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ h1 ไปจนถึง h6 ซึ่ง h1 จะมีขนาดใหญ่ที่สุด
 3. Aligh: จัดวางตำแหน่งของหัวข้อ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบคือ ชิดซ้าย,กึ่งกลาง และชิดขวา
 4. ตัวหนา: กำหนดหัวข้อแบบตัวหนา
 5. ตัวเอียง: กำหนดหัวข้อแบบตัวเอียง
 6. Link: ใส่ลิงก์ให้กับหัวข้อ
 7. More: การจัดการหัวข้ออื่นๆ ได้แก่
  • Highlight: เปลี่ยนสีและใส่ Background ให้กับข้อความ โดยสามารถเลือกสีที่ต้องการได้
  • Inline code: แสดงข้อความในรูปแบบ Code ซึ่งจะอยู่บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อ
  • Inline image: แสดงรูปภาพให้อยู่บนบรรทัดเดียวกับหัวข้อ
  • Keyboard input: จะเป็นการเพิ่ม tag <kbd> ใน HTML ให้กับข้อความที่เลือก ซึ่งหากข้อความใดมี tag <kbd> ตัวอักษรจะถูกเปลี่ยนเป็น font เริ่มต้นที่เบราว์เซอร์ได้กำหนดไว้
  • Strikethrough: แสดงตัวอักษรแบบมีขีดกลาง
  • Subscript: แสดงตัวอักษรแบบตัวห้อย
  • Superscript: แสดงตัวอักษรแบบตัวยก

ที่เมนูด้านขวามือ ยังสามารถกำหนดการตั้งค่าของ Heading เพิ่มเติมได้

ซึ่งแต่ละตัวมีการใช้งาน ดังนี้

Color

จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้

 1. Text: ใส่สีให้กับข้อความ
 2. Background: ใส่สีให้กับพื้นหลังของข้อความ
 3. Link: ใส่ลิงก์ให้กับข้อความ

Typography

จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้

 1. SIZE DEFAULT: การกำหนดขนาดตัวอักษรสามารถเลือกขนาดใหญ่ เล็กตามต้องการได้
 2. APPEARANCE: กำหนดรูปแบบของตัวอักษร สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เป็นตัวหนา, ตัวเอียง, ตัวบาง, หนาเอียง หรืออื่นๆ ได้
 3. LETTER CASE: กำหนดรูปแบบตัวพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษได้ ว่าต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด, ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือตัวอักษรเริ่มต้นตัวใหญ่ ตัวอักษรต่อไปตัวเล็ก

Was this article helpful?

Related Articles