วิธีลบปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Remove plugins WordPress toolkit Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถลบปลั๊กอินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปได้ (ก่อนลบปลั๊กอินแนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่จะลบก่อน) โดยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะลบปลั๊กอิน

กรณีที่ต้องการลบปลั๊กอินทีละปลั๊กอิน

คลิกที่ไอคอน Remove ของปลั๊กอินที่ต้องการลบ (ถ้าปลั๊กอินที่จะลบยังเปิดใช้งานอยู่ แนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวก่อน)

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบปลั๊กอินขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบปลั๊กอินดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว

กรณีที่ต้องการลบปลั๊กอินทีละหลายปลั๊กอิน

ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการลบ (ถ้าปลั๊กอินที่จะลบยังเปิดใช้งานอยู่ แนะนำให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวก่อน)

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบปลั๊กอินที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบปลั๊กอินที่เลือกออกจากเว็บไซต์แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles