วิธีเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอินผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการเปิด/ปิดการใช้งานปลั๊กอิน

กรณีที่ต้องการเปิดใช้งานปลั๊กอิน

คลิกที่ Active ที่ปลั๊กอินที่ต้องการเปิดใช้งาน

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว (ที่ปุ่ม Active ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า)

กรณีที่ต้องการปิดใช้งานปลั๊กอิน

คลิกที่ Active ที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดใช้งาน

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว (ที่ปุ่ม Active ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสีเทา)

Was this article helpful?

Related Articles