การใส่ข้อความใน WordPress

Entering text WordPress

เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สามารถกำหนดรูปแบบหรือหน้าตาของหน้า Page หรือ Post ได้ตามที่ต้องการ

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างข้อความหรือ Paragraph ในหน้า Page หรือ Post ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เมื่อคุณสร้างหน้าเพจขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมาย +

ที่ Tab Blocks จากนั้นเลือก Paragraph

รายละเอียดของการตั้งค่าของ Heading มีดังนี้

 1. Aligh: จัดวางตำแหน่งของข้อความ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบคือ ชิดซ้าย,กึ่งกลาง และชิดขวา
 2. ตัวหนา: กำหนดข้อความแบบตัวหนา
 3. ตัวเอียง: กำหนดข้อความแบบตัวเอียง
 4. Link: ใส่ลิงก์ให้กับข้อความ
 5. More: การจัดการหัวข้ออื่นๆ ได้แก่
  • Highlight: เปลี่ยนสีและใส่ Background ให้กับข้อความ โดยสามารถเลือกสีที่ต้องการได้
  • Inline code: แสดงข้อความในรูปแบบ Code ซึ่งจะอยู่บรรทัดเดียวกันกับข้อความ
  • Inline image: แสดงรูปภาพให้อยู่บนบรรทัดเดียวกับข้อความ
  • Keyboard input: จะเป็นการเพิ่ม tag <kbd> ใน HTML ให้กับข้อความที่เลือก ซึ่งหากข้อความใดมี tag <kbd> ตัวอักษรจะถูกเปลี่ยนเป็น font เริ่มต้นที่เบราว์เซอร์ได้กำหนดไว้
  • Strikethrough: แสดงตัวอักษรแบบมีขีดกลาง
  • Subscript: แสดงตัวอักษรแบบตัวห้อย
  • Superscript: แสดงตัวอักษรแบบตัวยก

ที่เมนูด้านขวามือ ยังสามารถกำหนดการตั้งค่าของ Heading เพิ่มเติมได้

ซึ่งแต่ละตัวมีการใช้งาน ดังนี้

Color

จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้

 1. Text: ใส่สีให้กับข้อความ
 2. Background: ใส่สีให้กับพื้นหลังของข้อความ
 3. Link: ใส่ลิงก์ให้กับข้อความ

Typography

จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้

SIZE DEFAULT: การกำหนดขนาดตัวอักษรสามารถเลือกขนาดใหญ่ เล็กตามต้องการได้

Was this article helpful?

Related Articles