วิธีสร้าง cronjob ใน DirectAdmin

Create cronjob DirectAdmin

หากต้องการสร้าง cronjob ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ CREATE CRON JOB

กำหนดรายละเอียดการทำงานของ cronjob เมื่อกำหนดรายละเอียดการทำงานของ cronjob เสร็จแล้ว หากไม่ต้องการให้ระบบส่งเมลทุกครั้งที่ cronjob ทำงาน ให้คลิกที่ PREVENT E-MAIL จากนั้นให้คลิกที่ CREATE

 • Minute – กำหนดเวลา (นาที) ที่จะให้ cronjob ทำงาน (ไม่แนะนำให้ตั้ง cronjob ที่มีความถี่ในการทำงานน้อยกว่า 15 นาที บนระบบ shared web hosting)
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกนาทีที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 30 นาที ก็กำหนดค่าเป็น */30
  • ตัวเลข 0-59 (นาที) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 30 ก็กำหนดค่าเป็น 30
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 30 และ 45 ก็กำหนดค่าเป็น 30,45
 • Hour – กำหนดเวลา (ชั่วโมง) ที่จะให้ cronjob ทำงาน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกชั่วโมงที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 6 ชั่วโมง ก็กำหนดค่าเป็น */6
  • ตัวเลข 0-23 (ชั่วโมง) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Month – กำหนดวันที่ที่จะให้ cronjob ทำงาน
  • * – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวัน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันที่กำหนด เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 2 วัน ก็กำหนดค่าเป็น */2
  • 1-30/31 (วันที่) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่ที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่ 10 ก็กำหนดค่าเป็น 10
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 10 และ 20 ก็กำหนดค่าเป็น 10,20
 • Month – กำหนดเดือนที่จะให้ cronjob ทำงาน โดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • * – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกเดือน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกเดือนที่กำหนด เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 3 เดือน ก็กำหนดค่าเป็น */3
  • 1-12 (เดือน) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Week – กำหนดวันที่จะให้ cronjob ทำงาน โดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • 1-5 – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
  • 6-7,0 – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  • ตัวเลข 0-7 (วัน) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่กำหนด (0 และ 7 คือวันอาทิตย์)
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันพฤหัสบดี ก็กำหนดค่าเป็น 4
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ก็กำหนดค่าเป็น 2,4,6
 • Command – กำหนดตำแหน่งของ script ที่จะให้ทำงาน

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง cronjob ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles