วิธีสร้าง cronjob ใน DirectAdmin

หากต้องการสร้าง cronjob ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ CREATE CRON JOB

กำหนดรายละเอียดการทำงานของ cronjob

 • Minute – กำหนดเวลา (นาที) ที่จะให้ cronjob ทำงาน (ไม่แนะนำให้ตั้ง cronjob ที่มีความถี่ในการทำงานน้อยกว่า 15 นาที บนระบบ shared web hosting)
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกนาทีที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 30 นาที ก็กำหนดค่าเป็น */30
  • ตัวเลข 0-59 (นาที) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 30 ก็กำหนดค่าเป็น 30
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 30 และ 45 ก็กำหนดค่าเป็น 30,45
 • Hour – กำหนดเวลา (ชั่วโมง) ที่จะให้ cronjob ทำงาน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกชั่วโมงที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 6 ชั่วโมง ก็กำหนดค่าเป็น */6
  • ตัวเลข 0-23 (ชั่วโมง) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะชั่วโมงที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Month – กำหนดวันที่ที่จะให้ cronjob ทำงาน
  • * – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวัน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันที่กำหนด เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 2 วัน ก็กำหนดค่าเป็น */2
  • 1-30/31 (วันที่) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่ที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่ 10 ก็กำหนดค่าเป็น 10
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะนาทีที่ 10 และ 20 ก็กำหนดค่าเป็น 10,20
 • Month – กำหนดเดือนที่จะให้ cronjob ทำงาน โดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • * – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกเดือน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกเดือนที่กำหนด เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานทุก 3 เดือน ก็กำหนดค่าเป็น */3
  • 1-12 (เดือน) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะเดือนที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Week – กำหนดวันที่จะให้ cronjob ทำงาน โดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • 1-5 – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
  • 6-7,0 – กำหนดให้ cronjob ทำงานทุกวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  • ตัวเลข 0-7 (วัน) – กำหนดให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันที่กำหนด (0 และ 7 คือวันอาทิตย์)
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันพฤหัสบดี ก็กำหนดค่าเป็น 4
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ cronjob ทำงานเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ก็กำหนดค่าเป็น 2,4,6
 • Command – กำหนดตำแหน่งของ script ที่จะให้ทำงาน

เมื่อกำหนดรายละเอียดการทำงานของ cronjob เสร็จแล้ว หากไม่ต้องการให้ระบบส่งเมลทุกครั้งที่ cronjob ทำงาน ให้คลิกที่ PREVENT E-MAIL จากนั้นให้คลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง cronjob ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles