การเปลี่ยน Host Name ใน RHEL และ CentOS

ก่อนเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ตรวจสอบสถานะ hostname ปัจจุบันก่อนครับด้วยคำสั่ง

hostname

ค่าที่ได้จะออกมาประมาณ
localhost หรือ server1 แล้วแต่การตั้งค่าในครั้งแรกครับ
เมื่อทราบค่า hostname เดิมแล้วให้เริ่มทำการแก้ไข hostname ปัจจุบัน ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysconfig/network

nano -w /etc/sysconfig/network

ทำการค้นหา และแก้ไข hostname

HOSTNAME="server1.domain.com"

โฮสเนมที่ระบุต้องอยู่ในรูปแบบ FQDN คือ (name.domain.com) เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้น Mail System บางตัวจะมีปัญหาครับ
จากนั้นทำการแก้ไข host file

nano -w /etc/hosts

ให้ใส่ค่า IP ของ Server และ hostname ลงไป

127.0.0.1 localhost
10.240.40.209 server1.domain.com server1

ขั้นตอนต่อไปให้ใช้คำสั่งเปลี่ยนแปลง hostname

hostname server1.domain.com

ขั้นตอนสุดท้ายให้ restart network และ syslog service ของ server เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

service network restart
service syslog restart

การตรวจสอบ hostname ว่าปัจจุบันเป็นค่าอะไรให้พิมพ์

hostname

Was this article helpful?

Related Articles