วิธีลบธีมผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Remove themes WordPress toolkit Plesk

หากมีธีมที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว และต้องการลบธีมดังกล่าวออก ก่อนที่จะลบธีมนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้งานธีมอื่นก่อน ถึงจะสามารถลบธีมที่ไม่ต้องการนั้นได้ โดยการลบธีมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วผ่าน WordPress Toolkit สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Themes ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะลบธีม

กรณีที่ต้องการลบธีมทีละธีม

คลิกที่ไอคอน Remove ของธีมที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบธีมขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบธีมดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว

กรณีที่ต้องการลบธีมทีละหลายธีม

ติ๊กถูกที่ธีมที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบธีมที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบธีมที่เลือกออกจากเว็บไซต์แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles