วิธีเปลี่ยนธีมผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Change theme WordPress toolkit Plesk

หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนธีมที่ใช้งาน สามารถเปลี่ยนธีมใน WordPress Toolkit ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Plugins ในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการเปลี่ยนธีม

คลิกที่ Active ที่ธีมที่ต้องการเปลี่ยน

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานธีมดังกล่าวแล้ว (ที่ปุ่ม Active ของธีมก่อนหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีเทา และปุ่ม Active ของธีมที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า)

Was this article helpful?

Related Articles