วิธีติดตั้งธีมด้วยการอัปโหลดไฟล์ผ่าน WordPress Toolkit ใน Plesk

Install themes uploading files WordPress toolkit Plesk

ผู้ใช้สามารถติดตั้งธีมใน WordPress Toolkit ผ่านการอัปโหลดไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์ธีมที่ต้องการติดตั้ง (ไฟล์ธีมที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ .zip)

login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่แท็บ Themes ในเว็บไซต์ WordPress ที่จะติดตั้งธีม

คลิกที่ Install

คลิกที่ Upload Theme

เลือกไฟล์ธีมที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

รอระบบทำการติดตั้งธีม เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งธีมดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles