วิธีหาไฟล์ php.ini ว่าอยู่ที่ไหน

การแก้ไข LAMP Server ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่ง Configuration, Optimization หรือ Secured server ล้วนแล้วต้องมีการ เข้าแก้ไขไฟล์ php.ini อยู่บ่อยครั้ง

หลายครั้งเราจะพบว่า Operating System หรือ Web Control panel ต่างชนิดกัน จะเก็บ php.ini ไว้ต่างที่กันทำให้เราไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วไฟล์ php.ini นั้นเก็บไว้ยังตำแหน่งใด แต่คุณสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ได้ง่ายๆ โดยวิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 รันคำสั่งผ่าน command line

php -i | grep php.ini

วิธีที่ 2 ตรวจสอบจาก phpinfo

วิธีสร้าง phpinfo
https://kb.hostatom.com/content/2210/

Was this article helpful?

Related Articles