วิธีแสดงจำนวน inode ที่ใช้งาน

inode คือ จำนวน file และ directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด การที่เครื่อง Server ใดๆ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม มีจำนวน inode มาก จะยิ่งทำให้การเขียน อ่าน และความสามารถในการทำงานของ Disk และ Partition ช้าลง

วิธีการตรวจสอบว่าตำแหน่งใดใน เครื่องที่เราใช้งานมีจำนวน inode เท่าไหร่สามารถทำได้ดังนี้

ยกตัวอย่าง เช่น หากเราต้องการตรวจสอบว่า user john มีการใช้งาน inode เท่าไหร่ วิธีการ คือ

ทำการ เข้าไปยัง user directory

cd /home/john

แสดง จำนวน inode

echo "Detailed Inode usage for: $(pwd)" ; for d in `find -maxdepth 1 -type d |cut -d\/ -f2 |grep -xv . |sort`; do c=$(find $d |wc -l) ; printf "$c\t\t- $d\n" ; done ; printf "Total: \t\t$(find $(pwd) | wc -l)\n"

การแสดงผลจะออกมาลักษณะนี้ครับ

Detailed Inode usage for: /home/john
2 - backups
19068 - domains
2 - imap
4 - Maildir
3 - .mozilla

Was this article helpful?

Related Articles