วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน MRTG

หากท่าน พบปัญหาเมื่อติดตั้ง MRTG แล้ว กราฟ แสดงผลการเชื่อมต่อ Traffic Load ไม่ทำงาน
ซึ่งมักจะพบบ่อยๆ ใน VPS ให้เข้าแก้ไขไฟล์

/etc/mrtg/mrtg.cfg

ค้นหา

Target[server.traffic]: 2:snmp@127.0.0.1:::::2
SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="eth0" MRTG_INT_DESCR="eth0"

และแก้ไขดังนี้ (สมมุติว่า 111.222.111.222 คือ IP Address ของ Server และ venet0:0 คือชื่อ network interface)

Target[server.traffic]: /111.222.111.222:snmp@127.0.0.1:::::2
SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="111.222.111.222" MRTG_INT_DESCR="venet0:0"

จากนั้นให้ทำการ Restart Service โดย

#service snmpd restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?