วิธีสั่งให้ NginX ทำงานทันทีเมื่อ restart เครื่อง

ก่อนทำวิธีนี้ต้องทำการสร้างไฟล์เพื่อทำการ Start Stop และ Restart NginX ก่อนนะครับจากหัวข้อ นี้ครับ
วิธีสร้างไฟล์เพื่อ Start Restart หรือ Stop Service NginX
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้รันคำสั่งนี้ได้ทันทีครับ

/sbin/chkconfig nginx on

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?