วิธีเพิ่ม NginX ลงที่หน้าดู Service Monitor ของ Directadmin

เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ Service Status ของ DirectAdmin

nano -w /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
จากนั้นให้เพิ่ม Code ด้านล่างนี้ไปที่ท้ายสุดของไฟล์

nginx=ON
เรียบร้อยแล้วให้ Restart DirectAdmin หนึ่งครั้งเพื่อรับค่า config ใหม่

service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?