วิธีการเพิ่ม และแก้ไข FTP Account ใน DirectAdmin

Add Edit FTP Account

คุณสามารถสร้าง FTP Account เพื่อใช้ Upload และจัดการ File บน Server ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ FTP

คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ
จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Sing in เพื่อทำการ Login

คลิกที่เมนู Account Manager เลือก FTP Management

ในหน้า FTP Accounts ให้คลิก CREATE FTP ACCOUNT

ในหน้า Create FTP Account ให้ระบุรายละเอียด รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงของบัญชี FTP ที่ต้องการสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • FTP Username: ใส่ชื่อผู้ใช้ กรุณาใช้ อักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข (ใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น)
  • Enter Password: ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้
  • Domain / FTP / User / Custom เป็นตำแหน่ง Path ที่เลือกว่าผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึง Directory ในส่วนใดได้บ้าง

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม CREATE

ระบบจะแสดงผลดังภาพ   จากนั้นคลิก Exit    เป็นการเสร็จสิ้น

สามารถนำบัญชี FTP Account ไปใช้งานผ่าน FTP Client ได้เลย ซึ่ง FTP ที่นิยมใช้กันได้แก่ WinSCP และ FileZilla

หมายเหตุ: username ที่ได้จะมีหน้าตาเหมือนบัญชี Email แต่ใช้รับส่งเมลไม่ได้นะคะ ชื่อโดเมนหลังเครื่องหมาย @ มีไว้เพื่อบอกว่าบัญชี FTP นี้เป็นของโดเมนอะไรเท่านั้น

วิธีการแก้ไขบัญชีผู้ใช้ FTP

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน FTP เช่นหากต้องการแก้ไข Path ที่ต้องการให้เข้าถึง หรือรหัสผ่านบัญชี FTP คุณสามารถทำได้ดังนี้

Login เข้าสู่ Control Panel – DirectAdmin คลิกที่เมนู Account Manager เลือก FTP Management

เลือกบัญชีที่ต้องการจะแก้ไข

ในหน้า ModifyFTP Password ที่ FTP Username ให้ใส่ password ที่ต้องการเปลี่ยน และที่ Enter Password ใส่รหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก path ที่ต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Modify

Was this article helpful?

Related Articles