ติดตั้ง MongoDB ให้กับ CentOS 7

MongoDB เป็น Database ชนิด NoSQL ที่มีประสิทธิภาพในการ อ่านและเขียนข้อมูลได้เร็ว และรองรับการทำ Full Index Database ใช้ทรัพยากรระบบน้อยกว่า ทำให้ MongoDB มีชื่อเสียง และมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ

มาเริ่มวิธีติดตั้ง และใช้งานกันเลยดีกว่า
1. Login ด้วย สิทธิ์ root

2. เพิ่ม MongoDB Repository

touch /etc/yum.repos.d/mongodb.repo
vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

และเพิ่ม Code ด้านล่างนี้เข้าในไฟล์

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

3. ใช้คำสั่งติดตั้ง MongoDB

yum install mongodb-org mongodb-org-server

4. สั่งให้ MondgoDB ทำงาน

systemctl start mongod

5. ตรวจสอบสถานะ MondgoDB

systemctl status mongod

6. การเข้าใช้งาน MongoDB ผ่าน Commnad Line

mongo

Was this article helpful?

Related Articles