วิธี import รายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts

Import contact Google Contacts

ผู้ใช้สามารถ import รายชื่อผู้ติดต่อใน Google Contacts ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเตรียมไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่ export ไว้

login เข้าใช้งาน Google Contacts

คลิกที่ Import

คลิกที่ Select file

เลือกไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อที่เตรียมไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

คลิกที่ Import

ระบบจะแจ้งว่าได้ import รายชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles