ขั้นตอนการติดตั้ง Free SSL Certificate จาก Let’s Encrypt

บริการ Web Hosting จากเรามาพร้อมกับใบรับรอง SSL Certificate ที่สามารถติดตั้งได้ฟรี ที่มีประสิทธิภาพในการเข้ารหัสได้ดีไม่เป็นรอง SSL Certificate แบบ Commercial ที่มีขายทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งฟรี SSL Certificate สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2.  เลือกเมนู Domain Setup เพื่อเปิดใช้งาน SSL Certificates

 

3. คลิกโดเมนที่ต้องการ

 

4.ใส่เครื่องหมายถูกที่ Secure SSL จากนั้นคลิก Save จากนั้นให้ทำการตรวจสอบในส่วนของ private_html setup เพื่อความง่ายในการตั้งค่า เราแนะนำให้เลือกที่ Use a symbolic link from private_html-allows for same data in http and https เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเรียกใช้งาน https ได้จากตำแหน่งที่ติดตั้งข้อมูลเดิมจาก directory : public_html จากนั้นกดปุ่ม SAVE

 

5. กลับไปที่หน้า Home ในส่วนของเมนู Advanced Features คลิกเลือก SSL Certificates

 

6. เลือก Use the server’s shared signed certificate. จากนั้นเลือก Free & automatic certificate from Let’s Encrypt

7. ระบุข้อมูลส่วนตัวตามช่องรายละเอียดดังภาพ จากนั้นคลิก Save ด้านล่างสุด

 

8. ระบบได้ยื่นคำขอไปยัง Let’s Encrypt และบันทึก Certificate and Key ไว้บน Server เรียบร้อยแล้ว

9. ระบบจะส่งคำขอไปยัง Let’s Encrypt เพื่อขอต่ออายุทุกๆ 60 วัน (หากใช้บริการของ hostatom ระบบของเราจะต่ออายุให้อัตโนมัติ)

 

ระบบต่ออายุใบรับรองให้อัตโนมัติในอีก 59 วันข้างหน้า

10. ระบบจะแจ้งว่าติดตั้ง Let’s Encrypt SSL Certificate ลงในโดเมนของเราเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการทำให้เว็บของเราเป็น HTTPS สามารถดูขั้นตอนการทำได้ที่
การทำ 301 Redirect สำหรับเปลี่ยน http เป็น https 

Was this article helpful?

Related Articles