เพิ่มความปลอดภัยให้ Joomla ด้วยการเปลี่ยนชื่อ User Admin

ปกติแล้วค่ามาตรฐานของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด Administrator ของ Joomla จะเป็น username : admin ซึ่งเป็นเป้าโจมตีให้กับเหล่า Hacker และ ผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อหลีกเลี่ยความไม่ปลอดภัยในจุดนี้เราควรตั้งชื่อ Username อื่นที่ไม่ใช่ admin ให้กับ ผู้ใช้ระดับ Administrator ในครั้งแรกที่ติดตั้ง Joomla  แต่หากติดตั้งไปแล้ว เราก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อ Login ของ Username ได้โดยวิธีดังนี้

ขอแนะนำให้อย่างน้อยควรจะตรวจสอบทุกเดือนว่ามี อัพเดทและส่วนเสริมใดบ้างออกมาใหม่

1.Login เข้าไปที่ส่วนจัดการ Administrative Area

2.  ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือคลิกที่ User

3. คลิกที่ชื่อ User Admin

4. เปลี่ยนชื่อ admin เป็นชื่ออื่นๆ ที่คาดเดาได้ยากจากนั้นกดปุ่ม Save

Was this article helpful?

Related Articles