ขั้นการโอนย้ายโดเมน .th มาใช้บริการกับเรา

ขั้นตอนนี้สำหรับการโอนย้ายโดเมนที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้เท่านั้น co.th | in.th | ac.th | go.th | net.th | or.th | mi.th | ภาษาไทย.th | .ไทย

โดยจะเป็นการโอนย้ายบริการโดเมนเนมมาใช้บริการกับเรา (โฮสอะตอม)

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรที่ดูแลโดเมนหลักของไทยจากการแต่งตั้งของ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) นั้นคือบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด แห่งเดียวทำให้ขั้นตอนการโอนย้าย โดเมน ค่อนข้างแตกต่างจากการโอนย้ายโดเมนทั่วไปแบบที่ต้องใช้ EPP Code หรือ Secret Code ครับ

การโอนย้ายมีขั้นตอนดังนี้

  • แจ้งผู้ให้บริการโดเมนเดิมให้ทำการ ปลด Lock โดเมนสำหรับโอนย้าย
  • นำส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของโดเมน* ให้เราทางแฟกซ์หรือ อีเมล โดยเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับบนเอกสารดังนี้

“ต้องการโอนย้ายบริการโดเมนเนม (ระบุชื่อโดเมนของท่าน) มายังความดูแลของ hostatom/101”

ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการโอนย้ายจำแนกตามนามสกุลโดเมน

หมายเหตุ : เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว หากเอกสารถูกต้องขั้นตอนการโอนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles