วิธีแก้ไข hosts file ใน Windows

กระบวนการนี้มีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ หรือการโอนย้ายไปยัง Server ใหม่ ที่ต้องการทดสอบก่อนว่าเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนาบน Server ใหม่ หรือที่กำลังโอนย้ายไปยัง Server ใหม่นั้นแสดงผลได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยที่ยังไม่ต้องตั้งค่า Nameserver ไปยัง Server ใหม่จริงๆ

เช่น หากต้องการเรียกเว็บไซต์ yourdomain.com ให้ไปเรียกที่ IP address : 11.11.11.11 โดยคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\
Copy ไฟล์ hosts มาวางที่หน้าจอ Desktop ก่อน เนื่องจากไฟล์นี้จะถูกระบบรักษาความปลอดภัยของ Windows ป้องกันการแก้ไขไฟล์เอาไว้

2. เปิดไฟล์ hosts ที่วางที่ตำแหน่ง Desktop โดยให้เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม File Editor เช่น Notepad / Notepad++ / Sublime ฯ

3. เพิ่มข้อความดังนี้ลงในไฟล์ แนะนำให้เพิ่มด้านล่างสุด ท้ายไฟล์ จากนั้นบันทึกไฟล์ได้เลย
11.11.11.11 yourdomain.com
11.11.11.11 www.yourdomain.com

4. Drag & Drop หรือ Copy & Replace ไฟล์ hosts จาก desktop ไปยัง C:\Windows\System32\drivers\etc\

5.ระบบจะขึ้นข้อความถามว่าให้แทนที่ไฟล์เดิมหรือไม่ ให้เลือก Replace the file in the destination

จากนั้นระบบจะขึ้นข้อความว่าต้องสิทธิ์ของ Admin ในการ Copy & Replace ข้อมูล ให้เลือก Continue

6. เปิด Web Browser เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนทดสอบทำงานบน Server ใหม่เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles