วิธีสร้าง autoresponder ใน DirectAdmin

Create autoresponders DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถสร้าง autoresponder ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Autoresponders ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ CREATE AUTORESPONDER

กำหนดรายละเอียดของ autoresponder ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

  • Responder Address – กำหนดชื่อของเมลตอบกลับ
  • Subject Prefix – กำหนดหัวข้อของเมลตอบกลับ
  • Content-Type – เลือกรูปแบบเนื้อหาของเมลตอบกลับ โดยจะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่
    • text/plain – เนื้อหาแบบข้อความธรรมดา
    • text/html – เนื้อหาแบบข้อความ HTML
  • Reply Frequency – เลือกความถี่ในการตอบกลับของเมลตอบกลับ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึง 7 วัน
  • Responder Message – กำหนดเนื้อหาข้อความของเมลตอบกลับ
  • Send a CC to – หากต้องการให้มีการส่งสำเนาของเมลตอบกลับ ให้ติ๊กถูกที่ Send a CC to จากนั้นระบุอีเมลปลายทางที่ต้องการให้ส่งสำเนา

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง autoresponder แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles