วิธีแก้ไข autoresponder ใน DirectAdmin

Edit autoresponders DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของ autoresponder ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Autoresponders ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ Modify ที่ autoresponder ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลของ autoresponder ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • Subject Prefix – แก้ไขหัวข้อของเมลตอบกลับ
  • Content-Type – เปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาของเมลตอบกลับ โดยจะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่
    • text/plain – เนื้อหาแบบข้อความธรรมดา
    • text/html – เนื้อหาแบบข้อความ HTML
  • Reply Frequency – เลือกความถี่ในการตอบกลับของเมลตอบกลับที่ต้องการแก้ไข โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึง 7 วัน
  • Responder Message – แก้ไขเนื้อหาข้อความของเมลตอบกลับ
  • Send a CC to – หากต้องการให้มีการส่งสำเนาของเมลตอบกลับ ให้ติ๊กถูกที่ Send a CC to จากนั้นระบุอีเมลปลายทางที่ต้องการให้ส่งสำเนา

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตข้อมูลของ autoresponder ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles