วิธีลบ autoresponder ใน DirectAdmin

Remove autoresponders DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถลบ autoresponder ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin และไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Autoresponders ในหมวด E-mail Manager

ติ๊กถูกที่ autoresponder ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ autoresponder ขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ autoresponder ดังกล่าวแล้ว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles