วิธีแก้ไข vacation message ใน DirectAdmin

Modify vacation message DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล vacation message ที่ได้เพิ่มไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Vacation Messages ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ Modify ที่ vacation message ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลของ vacation message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ MODIFY

  • Plain Content – หากต้องการให้เนื้อหาของ vacation message เป็นแบบธรรมดา ให้ติ๊กถูกที่หน้า Plain Content
  • Subject Prefix – แก้ไขหัวข้อของ vacation message
  • Vacation Start – แก้ไขวัน/เดือน/ปี ที่ให้เริ่มส่ง vacation message
  • Vacation End – แก้ไขวัน/เดือน/ปี ที่ให้หยุดส่ง vacation message
  • Reply Frequency – เปลี่ยนความถี่ในการตอบกลับของ vacation message โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึง 7 วัน
  • Vacation Message – แก้ไขเนื้อหาข้อความของ vacation message

ระบบจะแจ้งว่าได้แก้ไขข้อมูลของ vacation message ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles