วิธีลบ package ใน DirectAdmin

Delete package DirectAdmin

หากมี package ที่ได้เพิ่มไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่ไม่ได้ต้องการใช้งานแล้ว สามารถลบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ package ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ package ที่เลือก ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ package ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?