การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DynaDot.com ของคุณ จากนั้นคลิก Sign in

3. ในส่วนของ Quick Links คลิกที่ Domain Names

4. คลิกเมนู Name Servers

5. ในส่วนของ Domain Name Servers ทำการคลิก Register a domain name server

6. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Submit

7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 -48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles