วิธี import package ใน DirectAdmin

Import packages DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ import package ที่ได้ export ไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ IMPORT PACKAGES

ระบบจะแสดงหน้าต่าง IMPORT PACKAGES ขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลของ package ที่ได้คัดลอกมาจากการ export ลงไป จากนั้นคลิกที่ IMPORT

ระบบจะแจ้งว่าได้ import ข้อมูลของ package แล้วดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles