วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ใน DirectAdmin

Manage list user DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Users ในหมวด Account Manager

ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกสร้างอยู่ในบัญชีดังกล่าว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles