การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Login และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี enom.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

2. คลิกเมนู Domains จากนั้นเลือก Advaced Tools และเลือก Register a Name Server

3. กำหนดค่า Nameserver 1 และ IP Address จากนั้นคลิก Submit

4. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2 ก็จะเสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ enom.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles