วิธีตรวจสอบ package ใน DirectAdmin

Manage User Packages DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ package ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ระบบจะแสดง package ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ในบัญชีดังกล่าว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles