การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี GoDaddy.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

2. คลิกที่เมนู My Products และเลือก Domain Manager

3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการเปลี่ยน

4. ในส่วนของ Host Summary คลิกที่ add

5. กำหนดค่า Nameserver 1 และ Host IP 1 จากนั้นคลิก OK

6. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์ จากนั้นคลิก OK

7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles