วิธีตั้งค่าการ backup/restore ใน DirectAdmin

Setting backup restore DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการ backup/restore ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tolls

คลิกที่ Backup/Restore Settings

กำหนดการตั้งค่า backup/restore ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

 • Send a message when a backup has finished – หากต้องการให้ส่งข้อความหลังจาก backup เสร็จแล้ว ให้ติ๊กถูกที่ Send a message when a backup has finished
 • เลือกการ restore ข้อมูลด้วย NameServer ที่ต้องการ
  • Restore with local NameServers – restore จาก local NameServers
  • Use NS values from backup – restore ด้วย NameServer จาก backup
 • เลือกการ restore ข้อมูลด้วยค่า SPF ที่ต้องการ
  • Restore with SPF values from backup – restore ด้วยค่า SPF จาก backup
  • Use local SPF values – restore จาก local SPF

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่า backup/restore แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles