วิธีแก้ไข user message ใน DirectAdmin

Edit user message DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถแก้ไข user message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้เพิ่มใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

แก้ไขข้อมูลของ user message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • Subject – แก้ไขหัวข้อของ user message ตามที่ต้องการ
  • Message – แก้ไขข้อความของ user message ตามที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขของ user message ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles