วิธีตรวจสอบรายการ cronjob ใน DirectAdmin

Check cronjob DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ cronjob ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

ระบบจะแสดงรายการ cronjob ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles