วิธียกเลิกการส่งเมลแจ้งเตือนการทำงานของ cronjob ใน DirectAdmin

Cancel send cron output email DirectAdmin

หากไม่ต้องการให้มีการส่งเมลแจ้งเตือนการทำงานของ cronjob ไปยังอีเมลของผู้ใช้แล้ว สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Cron Jobs ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ Send all Cron output to e-mail

ลบอีเมลที่ได้กรอกไว้ จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการส่งเมลแจ้งเตือนไปยังอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles