วิธีลบการตั้งค่าการกรอง spam อีเมลใน SPAM Filters บน DirectAdmin

Delete setting spam email DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ต้องการลบการกรอง spam อีเมลที่ได้ตั้งค่าไว้ผ่าน SPAM Filters ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ SPAM Filters ในหมวด SPAM Filters

ติ๊กถูกที่การตั้งค่าการกรอง spam อีเมลที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบการตั้งค่าการกรอง spam อีเมลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบการตั้งค่าการกรอง spam อีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles