วิธีตรวจสอบรายการ mailing list ใน DirectAdmin

Check mailing list DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการ mailing list ที่อยู่ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mailing Lists ในหมวด E-mail Manager

ระบบจะแสดงรายการ mailing list ที่ได้สร้างไว้ ดังรูปตัวอย่าง

หากต้องการตรวจสอบรายชื่อที่ได้เพิ่มไว้ใน mailing list คลิกที่รายการ mailing list ที่ต้องการตรวจสอบ

ระบบจะแสดงรายชื่อที่อยู่ใน mailing list ที่เลือก ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles