วิธีลบบัญชี FTP ใน DirectAdmin

Delete account FTP DirectAdmin

หากผู้ใช้ต้องการลบ บัญชี FTP ที่สร้างได้ไว้ใน control panel ของ DirectAdmin และไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี FTP ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles