วิธีลบบัญชี FTP ใน DirectAdmin

Delete account FTP DirectAdmin

หากผู้ใช้งานเคยสร้างบัญชีผู้ใช้งาน FTP ไว้แล้วใน control panel ของ DirectAdmin และต้องการลบบัญชีนั้นออก สามารถดำเนินการได้ดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี FTP ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles