วิธีระงับการใช้งานบัญชี FTP ใน DirectAdmin

Suspend account FTP DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถระงับการใช้งานของ บัญชี FTP ที่สร้างได้ไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว (จะมีไอคอน suspend ต่อท้ายบัญชี FTP ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles