วิธียกเลิกการระงับการใช้งาน FTP account ใน DirectAdmin

Unsuspend account FTP DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถระงับการใช้งานของ บัญชี FTP ที่ได้ระงับการใช้งานไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี FTP ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Unsuspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี FTP ดังกล่าวแล้ว (ไอคอน suspend ที่ต่อท้ายบัญชี FTP ดังกล่าวจะหายไป ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles