วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน DKIM ให้กับบัญชีอีเมลใน DirectAdmin

Enable-disable DKIM email account DirectAdmin

DKIM หรือ Domain Keys Identified Mail เป็นการเซ็นต์ลายเซนต์ให้กับอีเมลของผู้ใช้ก่อนที่จะทำการส่งเมลใดๆ ออกไปเพื่อป้องกันการปลอมแปลงอีเมลในการส่งเมล สแปม (spam) และฟิชชิ่ง (phishing) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ปลายทางสามารถตรวจสอบลายเซนต์ที่อยู่ในไฟล์ที่เข้ารหัสไว้ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยใน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน DKIM ให้กับบัญชีอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

กรณีที่ต้องการเปิดการใช้งาน DKIM

คลิกที่ ENABLE DKIM

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งาน DKIM ให้กับบัญชีอีเมลของผู้ใช้แล้ว

กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน DKIM

คลิกที่ DISABLE DKIM

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งาน DKIM ในบัญชีอีเมลของผู้ใช้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles