วิธีตรวจสอบการแจ้งเตือนใน DirectAdmin

Check notifications DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ได้รับใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่ Messages

ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ได้รับ ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles