วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนใน DirectAdmin

Set up notifications DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ได้รับใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่ Messages

คลิกที่ Options

เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • E-mail a copy of all messages – หากต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่กำหนด ให้ติ๊กถูกที่ E-mail a copy of all messages จากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนลงไป
  • Automatically delete tickets – หากต้องการให้ลบ tickets โดยอัตโนมัติ ให้ติ๊กถูกที่ Automatically delete tickets จากนั้นระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ลบ tickets ที่เก็บไว้มากกว่าวันที่กำหนด
  • Automatically delete messages – หากต้องการให้ลบการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ให้ติ๊กถูกที่ Automatically delete messages จากนั้นระบุจำนวนวันที่ต้องการให้ลบการแจ้งเตือนที่เก็บไว้มากกว่าวันที่กำหนด

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าการแจ้งเตือนแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles