วิธีล้างการแจ้งเตือนใน DirectAdmin

Clear Notification Message System DirectAdmin

ในบางครั้งหากข้อความแจ้งเตือนของระบบมีจำนวนมากเกินไป อาจทำให้เราพลาดการแจ้งเตือนบางรายการที่สำคัญไปได้ ดังนั้นเราควรลบข้อความแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญออกบ้างเพื่อให้เหลือน้อยลง โดยทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่ Messages

คลิกที่ Clear Message System

กำหนดรายละเอียดการล้างการแจ้งเตือนที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ CLEAR

  • Subject Contains – ระบุข้อมความของการแจ้งเตือนที่ต้องการลบ หรือหากต้องการให้ลบการแจ้งเตือนทั้งหมดให้ติ๊กถูกที่ Anything
  • When – เลือกระยะเวลาของการแจ้งเตือนที่ได้รับที่ต้องการลบ
    • any time – ลบการแจ้งเตือนที่ได้รับในทุกช่วงเวลา
    • newer than – ลบการแจ้งเตือนที่เพิ่งได้รับในช่วงเวลาที่กำหนด (หน่วยเป็นวัน)
    • older than – ลบการแจ้งเตือนที่ได้รับมานานกว่าในช่วงเวลาที่กำหนด (หน่วยเป็นวัน)

ระบบจะแจ้งว่าได้ล้างการแจ้งเตือนแล้ว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles